Category: İnsan Fizyolojisi

Destek ve Hareket Sistemi

Otobüste, dolmuşta ya da metroda ayakta yolculuk yaptığınız olmuştur. Yolculuk sırasında dengenizi sağlayabilmek için hem bir yerlere tutunmaya hem de ayaklarınızla yere sağlam basmaya çalışırsınız. Bunu kolaylıkla yapabilmenizi sağlayan destek ve hareket sisteminizdir. Peki...

Duyu Organlarının Sağlıklı Yapısının Korunması için Yapılması Gerekenler

Duyu Organlarının Sağlıklı Yapısının Korunması için Yapılması Gerekenler

Göz sağlığını korumak için gözler temiz tutulmalı, başkalarına ait havlu ve gözlükler kullanılmamalıdır. Televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi cihazlara uzun süre bakılmamalıdır. Okuma sırasında gözler ile kitap arasında 20-35 cm uzaklık olmasına dikkat edilmelidir....

Duyu Organları Rahatsızlıkları, Hastalıkları

Duyu Organları Rahatsızlıkları, Hastalıkları

Renk körlüğü: Kırmızı ve yeşil renklerin birbirinden ayırt edilemediği kalıtsal bir göz kusurudur. Kalıtsal olduğu için tedavisi yoktur ancak özel filtreli gözlüklerle bu renklerin ayırt edilebilmesi sağlanır. Miyopi: Yakını görüp, uzağı net göremeyen bir...

Duyu Organlarımız

Canlılar, iç ve dış çevrelerindeki değişiklikleri algılayıp bunlara uyum sağlayabildikleri sürece yaşamlarını devam ettirebilir. Çevrelerindeki değişiklikleri duyu organlarıyla algılarlar. İnsanda deri, dil, burun, göz ve kulak olmak üzere beş duyu organı vardır. Bu duyu...

Sinir Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması İçin Yapılması Gerekenler

Sinir Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması İçin Yapılması Gerekenler

Bağımlılık yapan maddelerin tümü merkezî sinir sistemini olumsuz etkiler. Bu maddelerin devamlı kullanılması sinirlerin zarar görmesine neden olur. Bu maddelerin kullanımı sonucu beynin diğer organlar üzerindeki denetimi azalır, karar ve tepki verme süresi uzar,...

Sinir Sistemi Hastalıkları

Sinir Sistemi Hastalıkları

Sinir sistemi, içsel ve dışsal çevrenin algılamasını sağlayan, bilgiyi işleyen, uyarıları vücudun çeşitli bölgelerine ileterek organların ve kasların çalışmasını sağlayan en önemli sistemlerden biridir. Bu sistemde meydana gelen aksamalar multipl skleroz (MS), parkinson, alzheimer,...

Hormonların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Hormonların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Hormonların yaşam kalitesi üzerine etkisini diyabet (şeker) hastalığı üzerinden açıklayalım. Diyabet pankreastan yeterli miktarda insülin hormonu üretilememesi ya da etkin bir şekilde kullanılamaması sonucu oluşur. Bu durumda kandaki şeker miktarı yükselir. Diyabetin tedavisi yapılmaz...

Homeostasi Nedir?

Homeostasi Nedir?

Homeostasi, kararlı iç denge demektir. Vücudun iç ve dış ortamında meydana gelen değişikliklere karşı vücudun iç dengesinin korunmasıdır. Bunun için kan basıncı, doku sıvılarının ve kanın pH değeri, vücut ısısı, kandaki glikoz ve kalsiyum...

Endokrin Bezler

Endokrin bezler, ürettiği salgıyı doğrudan kana veren, bu yüzden iç salgı bezi de denen bezlerdir. Bu bezlerin ürettiği salgıya hormon adı verilir. Hormonlar kan ile taşınarak belirli hücreleri uyarır. Bu hücrelere hedef hücre denir....

Çevresel Sinir Sistemi

Çevresel Sinir Sistemi

Çevresel sinir sistemi, beyin ve omurilikten çıkarak vücuda dağılan sinirlerden oluşur. Bu sinirler, merkezî sinir sistemi (beyin ve omurilik) ile vücudun diğer bölümleri arasında bağlantı kuran geniş bir sinir ağı meydana getirir. Omurilikten çıkan...