Category: İnsan Fizyolojisi

Nöronların Görevleri

Nöronların Görevleri Nelerdir?

Nöronlar, sinir sisteminin temel yapı birimleridir ve bilgi işlemeye, depolamaya ve iletmeye özelleşmiştir. Nöronlar, hücre gövdesi, dendritler ve aksonlar gibi birçok farklı bölümden oluşur. Nöronların görevleri şunlardır: Bilgi işleme: Nöronlar, beyindeki bilgiyi işler ve...

Kas Hücresi Çeşitleri

Kas Hücresi Çeşitleri Nelerdir?

Kas hücresi veya miyosit, kas dokusunun temel yapı birimidir. Kas hücreleri, kasılma hareketini yapmak için özelleşmiştir ve kasılabilme özelliğine sahiptirler. Kas hücreleri çok çekirdekli hücrelerdir ve uzun ve ince yapıları vardır. İskelet kası hücreleri...

İnsanda Embriyonik Gelişim Süreci

İnsanda Embriyonik Gelişim Süreci

Yumurta ve spermin dişi vücudunda birleşmesine döllenme denir. Döllenmiş yumurtaya zigot denir. Döllenmeden sonra üst üste mitoz bölünme geçiren zigottan çok hücreli bir embriyo oluşur. Embriyo gelişimini tamamlayarak yeni bir birey meydana getirir. Zigottan...

Üreme Sisteminin Sağlığının Korunması

Üreme Sisteminin Sağlığının Korunması

Üreme sistemi sağlığı açısından, sağlıklı ve dengeli beslenme ile alkol ve sigaradan uzak durmak çok önemlidir. Sigara, erkeklerde iktidarsızlığın en önemli sebeplerinden birisidir. Gebelikte kullanılan sigara da bebekte gelişim geriliğine ve düşüklere sebep olmaktadır....

Üreme Sistemindeki Organların Yapısı ve İşleyişi

Üreme Sistemindeki Organların Yapısı ve İşleyişi

Canlıların soylarını devam ettirebilmeleri için, kendilerine benzer canlılar oluşturmalarına üreme denir. Üreme yeteneğine bütün canlılar sahiptir. Üremeyle kalıtsal madde yavruya aktarılır. Eşeyli (erkek ve dişi bireylerle) üreyen canlılarda kalıtsal maddeler üreme hücreleri (gamet) ile...

Üriner Sistem Rahatsızlıkları, Hastalıkları

Üriner Sistem Rahatsızlıkları, Hastalıkları

1. Böbrek Taşı: Genellikle böbreğin havuzcuk kısmında oluşur. İdrar yollarında aşağıya doğru ilerledikçe şiddetli ağrılar olur ve tahribat yaptığından dolayı idrarda kan görülmesine neden olur. Böbrek taşları genellikle kalsiyum içeriklidir. 2. Böbrek Yetmezliği: Akut...

Homeostasinin Sağlanmasında Böbreklerin Rolü

Homeostasinin Sağlanmasında Böbreklerin Rolü

Canlının vücudunda gerçekleşen her türlü değişikliğe karşı var olan dengenin korunması homeostazi olarak adlandırılır. Üriner sistem de diğer sistemlerle birlikte homeostaziste önemlidir. Hücrelerde solunum tepkimeleri sonucu oluşan karbondioksit, solunum sistemi ile dışarı atılırken; su...

Üriner Sistem, Üriner Sistemiz

Üriner Sistemdeki Organların Yapısı ve İşleyişi: Hücreler besine ve oksijene ihtiyaç duydukları gibi, metabolik artıkları da uzaklaştırmak zorundadır. Çevre şartlarının değişmesine rağmen, canlılar iç dengelerini sürekli olarak sabit tutmaya çalışır. Bir organizmanın kararlı bir...

Solunum Sisteminin Sağlığının Korunması

Solunum Sisteminin Sağlığının Korunması

İş ortamında meslek hastalıklarına sebep olabilecek faktörleri ortadan kaldırmak mümkün değildir ancak zararlı etkileri en aza indirmek için önlemler alınabilir. İş yeri havasına yayılan maddeler (duman, toz, buhar, gaz vb. gibi.) ve iş yerindeki...

Solunum Sistemi Rahatsızlıkları, Hastalıkları

Solunum Sistemi Rahatsızlıkları, Hastalıkları

1. Pnömoni (Akciğer İltihabı, Zatürre): Akciğer alveollerinin enfeksiyonu ve iltihaplanması sonucunda akciğerlerde sıvı ve kan toplanması hastalığıdır. Streptococcus pneumonia türü bakteri sebeb olur. Ateş, öksürük, üşüme, soluk alıp vermede güçlük gibi belirtiler gösterir. 2....