Bilimde Öznellik ve Nesnellik Nedir?

Şubat 17, 2018 Biyolog 0

Bilimde nesnellik (objektiflik); gerçekliği kanıtlanabilen, ölçülebilen ve geçerliliği herkesçe kabul edilen bilgilerdir. Bilimde öznellik (subjektiflik) ise; bilginin kişiye bağlı olarak değişebilmesidir. Bilimsel bilgi nesnel olmalıdır. […]

Bilimsel Bilginin Özellikleri Nelerdir?

Şubat 17, 2018 Biyolog 0

Bilimsel bilgi deneyseldir ancak deney, sadece laboratuvarla ve belirli araç gereçlerle sınırlandırılamaz. Deneyler için mekân ve değişkenler olmalıdır. Bilim; fen, sosyal, sağlık, çevre, psikoloji, evren […]

Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji

Şubat 17, 2018 Biyolog 0

İnsanın ihtiyaçları ve merak duygusu; araştırmanın, keşfetmenin ve bilimin temelini oluşturmuştur. Tarih boyunca insan, çevresini anlamaya çalışarak gözlemler yapmış ve bilinmeyenler insanda merak duygusu uyandırmıştır. […]